19 de outubro de 2017


As portas están abertas á vontade.
Na casa non temos pechaduras.
Aprendín primeiro a sumar,
a multiplicar ensinoume Pachuca
nunca lle estarei de todo agradecida. 
A dividir e restar, foi a vida.
Mais a porta segue aberta
para que entres sen facer ruído
ou para que saias por pés.
Escápanseme os labios da boca,
van tras de ti, sumando desexos
multiplicando ledicias.

Raquel Pazos Garrido
@auganoslabios

Sem comentários:

Enviar um comentário